Liv: “Det er blevet lettere at fokusere på det vigtige”