Hånd citat Mental Motion, sportpsykologisk konsulent Janne R. Mortensen, Sportpsykologi, sportspsykolog